Tag Archives: SEO Audit

SEO Audit là gì?

SEO Audit là một dạng file, trình bày về các vấn đề của khách hàng, cách thức triển khai, nhận xét,… Khi ai đó nói rằng họ đang Audit cho Website có nghĩa là họ đang phân tích Website, các … Continue reading

Posted in Thảo Luận SEO | Tagged , | Leave a comment