Tag Archives: meta robots

Disallow và NoIndex – Nofollow khác nhau thế nào?

Hi all, Hôm nay tranh thủ giờ nghĩ trưa trả lời cho một số bạn hỏi về vấn đề truy cập của Google Bots, sự khác nhau giữa Disallow, Noindex, Nofollow, các trường hợp dùng. Thì mình giải thích ngắn … Continue reading

Posted in Thảo Luận SEO | Tagged , | Leave a comment