Cách tối ưu Sitemaps Video

Dear all,

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn tối ưu site maps cho video trên website, forum, blog.Các bạn đã tối ưu site maps về những video up trên đó chưa? Nếu chưa hãy tham khảo đoạn code của tôi như sau:

<url>
<loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>      <changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.4</priority>
<video:video>
<video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
<video:title>title</video:title>
<video:description>mo ta</video:description>
<video:content_loc>http://www.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
<video:player_loc allow_embed=”yes” autoplay=”1″>
<video:duration>600</video:duration>
<video:rating>4.2</video:rating>
<video:view_count>12345</video:view_count>
<video:publication_date>2012-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
</video:video>
</url>

Dựa theo đoạn xml trên:

 • <loc>http://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
  Đây là url chứa video của mình
 • <changefreq>weekly</changefreq> Nội dung trang này bao lâu cập nhật 1 lần, thường dùng là daily, weekly, monthly, yearly,…
 • <priority>0.4</priority> Độ quan trọng của link chưa video, nếu là trang chủ ta nên set giá trị 1
 • <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/123.jpg </video:thumbnail_loc> Hình thumnail, tức là hình đại diện cho video
 • <video:title>title</video:title> Tiêu đề của Video
 • <video:description>mo ta</video:description> Mô tả video
 • <video:content_loc>http://www.example.com/video123.mp4</video:content_loc> URL video trên server
 • <video:player_loc allow_embed=”yes” autoplay=”1″> Tự động play
 • <video:duration>600</video:duration> Thời lượng video, tính bằng giây
 • <video:rating>4.2</video:rating> Đánh giá video
 • <video:view_count>12345</video:view_count> Số lượt xem
 • <video:publication_date>2012-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>Thời gian xấut bản video

About Trọng Khiêm

Chào các bạn, mình là Khiêm. Niềm đam mê của mình là SEO và Website Deverloper, rất vui khi được làm quen với tất cả các bạn. Nếu cần hỗ trợ, hãy mail cho mình: buitrongkhiem2010@gmail.com Mình sẽ tư vấn SEO tổng thể website, On Page, Off Page hoặc tư vấn chiến lược khôi phục Website sau khị dính thuật toán của Google. :)
This entry was posted in Off Page, Thảo Luận SEO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Bài viết này thuộc về Bùi Trọng Khiêm - ©hocseodelam 2013